Görme Engelliler

Acil Tıp Teknisyenliği Bölümü

Sağlık Alanı Acil Tıp Dalı- Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı;    Sağlık alanı Acil Tıp dalında;  modüler yapıda hazırlanan "Sağlık Alanı Çerçeve Öğretim Programı" uygulanır. Bu programla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda mesleki yeterlikleri kazanmış nitelikli meslek elemanlarının yetiştirilmesi amaçlanır. Sağlık alanı Acil Tıp dalına ilköğretimde seviye belirleme sınavları sonunda açıklanan "Ortaöğretime Yerleştirme Puanı" (OYP) ile tercih ve yerleştirme işlemine göre doğrudan öğrenci alınır. İlgili dal öğrencilerine 9 uncu sınıftan başlamak üzere ortak derslerle birlikte alan ortak dersleri ve dal dersleri birlikte verilir.  Mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında "Acil Tıp Teknisyeni" unvanı ile çalışırlar. İstihdam alanları; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/ yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarının Acil Servisleri, 112 Hızır Acil İstasyonları, 112 Komuta Kontrol Merkezleri, Özel Ambulans Hizmetleri vb. birimlerdir.

Acil Tıp Teknisyenliği bölümünde;  bireyi, aileyi, toplumu kazalardan koruyarak toplumun her kesimindeki kişilerin bedenen ruhen ve sosyal yönden kazaya uğraması halinde tıbbın gerektirdiği bilgi ve becerilerle onlara ilk yardım bakımı planlanması, uygulanması  konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

 

 

ACİL TIP TEKNİSYENİ

a) İntravenöz ve intraossöz girişim yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel yaşam desteği protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) ) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, gerektiğinde ambulansta sürücülük görevi yapar.   


2013 SBS Taban Puanı: 372,107 

2014 YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZUNA GÖRE ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS)

 

ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ALANI İLE AYNI ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI

Acil Tıp Teknisyenliği Alanından mezun olanlar aşağıda yer alan yükseköğretim lisans programlarına yerleştirilirken, yerleştirme puanları, ilgili Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına, ilgili OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde edilecek ek puanlar katılacaktır.

Tercih Kodu: 3523-Acil Tıp Teknisyenliği

4951-Acil Sağlık Hizmetleri
3523-Acil Tıp Teknisyenliği
1746-Hemşirelik
3523-İlk Yardım ve Acil Bakım Teknisyenliği
4883-Sağlık
2315-Sağlık Memurluğu

Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 YGS-2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yöneticiliği 4 YGS-6
Sağlık Kurumları Yöneticiliği 4 YGS-6
Sağlık Yönetimi 4 YGS-6
İş Sağlığı ve Güvenliği (Yüksekokul) 4 YGS-2
Perfüzyon (Yüksekokul) 4 YGS-2

 

    ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ ALANI MEZUNLARININ SINAVSIZ YERLEŞEBİLECEKLERİ ÖNLİSANS PROGRAMLARI

    ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ Bölümü Mezunlarının Üniversite Sınavında Sınavsız ve Ek Puanla Girilebileceği 2 Yıllık Bölümler

Acil Durum ve Afet Yönetimi 2  YGS-2
Ameliyathane Hizmetleri 2  YGS-2
Elektronörofizyoloji 2  YGS-1
İlk ve Acil Yardım 2  YGS-2
İş Sağlığı ve Güvenliği 2  YGS-2
İş ve Uğraşı Terapisi 2  YGS-1
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 2  YGS-2
Otopsi Yardımcılığı 2  YGS-2
Perfüzyon Teknikleri 2 YGS-2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2  YGS-6
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 2  YGS-6
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 2  YGS-6
Ağız ve Diş Sağlığı 2  YGS-2
Odyometri 2 YGS-1
Podoloji 2 YGS-2

     

SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir.

METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi bulunmaktadır.

    Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre merkezî sistemle yapılır:

1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik verilir.

2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.

3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı METEB içinde olanlara öncelik verilir.

4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara öncelik verilir.

5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.


Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların sınavsız yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Bu programlara yerleştirmede öncelik, sınavsız geçiş hakkı olan adaylardadır. Sınavsız geçişle kontenjanı dolmayan programlara, ortaöğretim kurumlarının diğer alanlarından mezun olan adaylar (tercih ettikleri takdirde) ilgili YGS yerleştirme puanı ile yerleştirilir.

 

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI VE YERLEŞME PUANININ HESAPLANMASI

OBP: Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır.

 ÖRNEĞİN; DİPLOMA PUANI 85 OLAN BİR ÖĞRENCİNİN ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI (OBP): 85*5= 425 PUANDIR.

YERLEŞTİRME PUANI: Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların yerleştirme puanları hesaplanacaktır.

ÖRNEK: OBP 425 İSE; 425*0,12=51 YERLEŞTİRME PUANI OLARAK HESAPLANIR.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ EK PUANI: Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek alanlarda bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile çarpımından elde edilecek ek puanlar da yerleştirme puanlarına eklenecektir. Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış olmaları gerekmektedir.

ÖRNEK: OBP 425 İSE; 425*0,06=25,50 YERLEŞTİRME PUANI OLARAK HESAPLANIR.